Kundalini Yoga Turiya
Beata van Kundalini Yoga Turiya

“Kundalini yoga is the alchemy of turning our human existence into a divine experience, through the awakening of the sacred energy that flows within us.”

Kundalini Yoga is een dynamische en krachtige vorm van yoga die bekend staat als de yoga van bewustzijn. Het is ontworpen om je te laten kennismaken met de ervaring van je ziel door gebruik te maken van de mentale, fysieke en subtiele energieën van je lichaam en deze onder het domein van de wil te brengen – het instrument van de ziel.
De techniek van Kundalini Yoga combineert nauwkeurige en bewuste ademhaling, mudra’s (handposities), oogfocus, mantra’s (geluidsvibraties), lichaamssloten (bhandas) en houdingen om het kliersysteem in balans te brengen, het zenuwstelsel te versterken, de longcapaciteit te vergroten en het bloed te zuiveren. Het effect is een gevoel van evenwicht tussen lichaam, geest en ziel.
Door de technologie van Kundalini Yoga op ons lichaam en onze geest toe te passen, kunnen we een verheffend effect op onze geest ervaren. We voelen ons supergoed! Deze ervaring van blijdschap is universeel en voor iedereen toegankelijk.
Het mooie van Kundalini Yoga is dat het een technologie is die je in je eigen kracht zet. Het leert ons om niet buiten onszelf te zoeken naar vervulling of geluk, maar om te vertrouwen op de kracht die al in ons aanwezig is. Dit betekent dat we niet afhankelijk zijn van externe omstandigheden om ons gelukkig te voelen. We kunnen ons op elk moment verbinden met onze innerlijke kracht en van daaruit een gevoel van vreugde en vervulling ervaren.
De weg naar innerlijke kracht en vervulling begint met het naar binnen keren. Kundalini Yoga nodigt ons uit om onze aandacht naar binnen te richten en te ontdekken wie we werkelijk zijn. Als we ons bewust worden van onze innerlijke kracht en ons ermee verbinden, ontdekken we dat we tot veel meer in staat zijn dan we ooit voor mogelijk hielden. 

Mijn diensten en prijzen

Naast KUNDALINI YOGA ben ik ook gespecialiseerd in massages en in energiewerk. Hiervoor heb ik speciaal een extra website opgericht: Studio-Turiya.nl.
Onderstaande diensten bied ik op deze website ook aan:

* Bij een aankoop van 3x of 5x behandelingen is de geldigheid 5 maanden.

“Kundalini yoga is the embodiment of the joy of being connected to the source. It awakens the dormant life force energy within us, bringing vitality, wholeness, and happiness. As we practice, we experience a profound connection between our body, mind, and soul, and feel the vibrant flow of life force energy running through us. This connection is a gateway to experiencing the true essence of who we are and the limitless potential of our being.”