Kundalini Yoga Turiya

Body Mandala – de Meridianen en Elementen

Het is de hoogste tijd dat we ons lichaam gaan zien voor wat het werkelijk is. Het is namelijk niet alleen bloed en vlees. Vanuit de yoga erkennen we dat er naast de fysieke anatomie ook een subtiel anatomie bestaat. Het menselijk lichaam is een immense massa – matrix van energetisch geladen deeltjes.  Om te kunnen leven en functioneren is niet alleen de fysieke gedeelte nodig, maar ook de subtiele dans van licht, energie en prana nodig.

Dankzij deze energie en voortdurend uitwisseling in de body mandala werken onze organen en kunnen we lopen, praten, ademen en voelen.  

In deze blog wil ik graag de 12 meridianen beschrijven.

Dus, wat zijn de Meridianen?

Ondanks dat je ze nooit zou zien, hebben ze een belangrijke rol in je gezondheid.

Meridianen zijn symmetrische energiebanen in het lichaam, die vanuit je kruin tot in de puntjes van je vingers en tenen lopen. Door de hele lichaam heen liggen vele meridianen die samen een complex netwerk vormen.

Meridianen bevinden zich in ons etherisch lichaam. Dat is het energielichaam dat iets buiten ons fysieke lichaam uitsteekt en de contouren van het fysieke lichaam volgt. Een ander woord voor meridiaan is nadi.

Zoals we bloedvaten hebben in ons fysieke lichaam, zo hebben we meridianen in ons energielichaam. Meridianen transporteren uiteraard geen bloed, maar wel prana, de levens kracht energie. Zonder deze levensenergie zou je lichaam niet in leven zijn.

Meridianen lopen door je hele lichaam. Waar meridianen samenkomen bevindt zich een chakra.

Wat dat betreft zijn onze lichamen niet zo verschillend van het lichaam van onze Moeder Aarde!

Ook zij heeft veel meridianen door haar heen lopen, we noemen ze Leylijnen. De Leylijnen liggen verspreid over de aarde en vormen daarmee een aardraster.

Omdat we ook de Leylijnen, zoals de meridianen niet met het blote oog kunnen waarnemen zijn er in de loop der jaren opvallende ontdekkingen gedaan. Zo is duidelijk geworden dat bepaalde stenen structuren de Leylijnen aanduiden. Dit zijn bijvoorbeeld hunebedden, menhirs en steencirkels. Deze stenen structuren liggen veelal op de knooppunten van het aardraster. Op deze knooppunten is de energie extra sterk voelbaar. Het menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen.

Ik vind het heel belangrijk om te benadrukken, hoe sterk we verbonden met Moeder aarde en het Universum zijn.

Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk enerzijds verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn, de Leylijnen. Anderzijds stonden wij ook met dit soort energielijnen om onze aarde heen in contact. Dit elektromagnetische netwerk om onze aarde heen staat in verbinding met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Door de tijden heen zijn de verbindingen van onze meridianen met dit grotere netwerk verloren gegaan.

In deze bijzondere tijd zijn we deze verbindingen aan het herstellen. Er komt meer bewustzijn, meer licht en we gaan energetisch in een hoger trilling.

Terug naar ons lichaam: Er zijn 12 hoofdmeridianen

Binnen het uitgebreide meridianenstelsel vinden we 12 hoofdmeridianen (Jing Mai). Deze vertakken zich vervolgens in talloze secundaire meridianen (Luo). Elke hoofdmeridiaan correspondeert met een van de 6 Zang (Yin) of 6 Fu (Yang) organen. Deze meridianen zijn dan ook vernoemd naar het orgaan waaraan ze zijn gekoppeld. Hieronder een overzicht van de 12 hoofdmeridianen:

*Longmeridiaan
De longmeridiaan is de ontvanger van pure chi. Het is onze verbinding met de hemelen en alles wat geestelijk is. Deze meridiaan helpt ons de kwaliteit van onszelf, anderen en de buitenwereld te zien en te waarderen – het is de bron van echt zelfrespect.

*Dikkedarm meridiaan
De dikke darm is verantwoordelijk voor het afvalsysteem voor het lichaam, de geest en het emotionele zelf. De dikke darm zorgt ervoor dat we ruimte hebben voor het nieuwe door het oude weg te doen. Deze meridiaan beïnvloedt ons vermogen om los te laten wat niet langer nodig is in alle aspecten van ons leven.

*Maagmeridiaan
De Maag Meridiaan ons vermogen om dingen op te nemen. Dit kan de pure Chi van voedsel zijn of ons vermogen om informatie te absorberen of zelfs liefde te ontvangen. Het beïnvloedt ons vermogen om voor onszelf en anderen te zorgen en ons vermogen om ons vol en tevreden te voelen.

*Miltmeridiaan
De miltmeridiaan is de ambtenaar van transport en distributie. De milt transformeert voedsel en drank, waarbij Qi en essences worden geëxtraheerd die vervolgens worden uitgedeeld aan de andere functionarissen. Het herbergt onze “gedachte” – het beïnvloedt ons vermogen om te denken, concentreren, onthouden en zelfs ons zorgen te maken.

*Hartmeridiaan
De hartmeridiaan is als de koning of koningin. Het is de heerser van het koninkrijk en heeft als zodanig de ruimte voor de andere functionarissen om hun werk te doen. Zoals met elke regering, als ze zwak is, voelt het hele koninkrijk zich onzeker en op wankele grond. Voor ons kan dit aanvoelen als angst, omdat niets veilig of zeker voelt.

*Dunnedarm meridiaan
De dunne darm is de sorteerder van puur van onzuiver. Of dat nu komt door eten, geluid om ons heen of het nachtelijke nieuws; het regelt wat we moeten opnemen. Het helpt ons niet in de war te raken.

*Blaasmeridiaan
De blaasmeridiaan is waar onze vitale energie wordt opgeslagen voor tijden van nood. Dit is ons vermogen om ideeën vast te houden, bij de dingen te blijven en de vitale chi zelf vast te houden. Als we moe zijn, is het goed om naar de blaasmeridiaan te kijken.

*Niermeridiaan
De niermeridiaan is het centrum van onze wil en vastberadenheid. Dit deel van ons is als water; als we wakker worden, kan niets ons in de weg staan, als het stil is, kan het nog steeds een machtige berg uithollen. Als de nier uit balans is, hebben we misschien niet de wil om iets te doen.

*Pericardmeridiaan
De hartbeschermer is als een soldaat die voor de koning of koningin staat. Het beschermt ons tegen schokken en pijn. Als de hartbeschermer wankel is, hebben dingen gemakkelijk invloed op ons hart en kunnen we gemakkelijk pijn doen. Angst, angst voor mensen maar ook ons vermogen om lief te hebben en mensen binnen te laten komen van de Hartbeschermer

*Drieverwarmer meridaan
De drieverwarmer handhaaft en regelt zowel de temperatuur van het lichaam als de emotionele temperatuur van de persoon.
Het beïnvloedt of een persoon warm en koud blaast en zijn vermogen om warmte te geven

*Galblaasmeridiaan
De galblaas is de meridiaan van oordeel en visie. Het helpt ons de toekomst te zien, flexibiliteit en hoop te hebben. Als we problemen hebben met het zien van dingen of als we star zijn in onze houding, kan dit uit de galblaas komen. Zonder visie voor de toekomst – er is geen hoop.

*Levermeridiaan
De levermeridiaan is de meridiaan van planning en actie. Het is net als de generaal van het leger, het plant wat er moet gebeuren om vooruit te komen en doet het! Als we problemen hebben om dingen voor elkaar te krijgen of onze beslissingen uitstellen, kan dit komen van de levermeridiaan
De meridianen zijn in de volgende volgorde in een circuit verbonden:
Longen-Dikke darm-Maag-Milt-Hart-Dunne darm-Blaas-Nieren-Pericardium-Triple Heater-Galblaas-Lever.
Elk paar verbonden meridianen (behalve het pericardium en de drievoudige verwarmer) wordt geassocieerd met een van de vijf elementen.

Wat zijn de vijf elementen?

De 5 elementen evolueren en veranderen voortdurend in jou, en sommige elementen worden sterker en dominanter in verschillende levensfasen. De vijf elementen helpen bij het verklaren van fysiologie en pathologie in het lichaam. Elk element heeft unieke kenmerken en wordt geassocieerd met seizoen, weer, kleur, persoonlijkheidstype en symptomen / ziektetoestanden.

  • Metaal (longen en dikke darm)
  • Aarde (milt en maag)
  • Vuur (hart en dunne darm)
  • Water (nieren en blaas)
  • Hout (lever en galblaas)

Meridian Flow-details

Long-dikkedarm – Metaal element.
Meestal is het startpunt voor het meridiaancircuit de longmeridiaan. De longmeridiaan loopt langs de buitenkant van de voorkant van de arm. Het maakt verbinding met de dikke darmmeridiaan die langs de buitenkant van de achterkant van de arm en langs de zijkant van de nek loopt.

Maag-milt – Aarde element.
De meridiaan van de dikke darm is verbonden met de maagmeridiaan die van het gezicht naar beneden door de nek en de voorkant van het lichaam en de voorkant van de dij naar de voet loopt. Daar verbindt het met de miltmeridiaan die langs de voorkant van de binnenkant van de dij loopt, langs de voorkant van het lichaam langs de buitenkant van de maagmeridiaan.

Hart-dunne darm – Vuur element
De miltmeridiaan sluit aan op de hartmeridiaan nabij de schouder. De hartmeridiaan loopt langs de binnenkant van de voorkant van de arm en sluit aan op de dunne darmmeridiaan bij de vingers.
De meridiaan van de dunne darm loopt langs de binnenkant van de achterkant van de arm omhoog en van daaruit naar de zijkant van de nek.

Blaas-nier – Water element
De meridiaan van de dunne darm is verbonden met de meridiaan van de blaas die langs de achterkant van de nek, het lichaam en de benen loopt. Het maakt verbinding met de niermeridiaan aan de voeten. De niermeridiaan loopt langs de achterkant van de binnenkant van de dij, langs de voorkant van het lichaam binnen de twee lijnen van de maagmeridiaan.

Pericardium-drievoudige verwarmer (Geen element)
De niermeridiaan maakt verbinding met de pericardiummeridiaan die door het midden van de voorkant van de arm loopt. De drievoudige verwarmingsmeridiaan loopt door het midden van de achterkant van de arm en van daaruit naar de zijkant van de nek en het hoofd.

Galblaas-lever – Hout element

De drievoudige verwarmingsmeridiaan maakt verbinding met de galblaasmeridiaan die langs de zijkant van de nek loopt, langs de voorkant van de schouder en langs de zijkant van het lichaam en het been. Het maakt verbinding met de levermeridiaan die langs de middenlijn van de binnenkant van de dij loopt en langs de zijkanten van het lichaam, waar het uiteindelijk het meridiaancircuit voltooit door verbinding te maken met de longmeridiaan.

Meridiaanwiel

Het overzicht van hoe de energie gedurende de dag door de meridianen stroomt, wordt ook wel het meridiaanwiel of de orgaanklok genoemd.

Waarom we overdag veel en ’s nachts meestal niet naar het toilet moeten? Waarom ons redeneringsvermogen optimaal is tegen de middag en onze spieren het sterkst in de namiddag?

Eén antwoord: de biologische klok.

Het Meridiaanwiel volgt de volgende meridianen. Dit is een beknopte uitleg van de aspecten die kúnnen spelen bij de betreffende meridianen.

1. Centrale meridiaan 19-21 uur
Deze reguleert de hersenen en wordt beïnvloed door emotionele stress, angsten en leerproblemen. Hij bevindt zich midden op de romp aan de voorkant. Denken en vormgeven.

2. Gouverneur meridiaan 11-13 uur
Deze reguleert de lichaamsfuncties en is betrokken bij problemen met de wervelkolom en de suiker- en stofwisseling. Hij bevindt zich midden op de romp aan de achterkant. Hoe sta je in de wereld.

3. Maagmeridiaan 7-9 uur
Reguleert m.n. de maag en de spijsvertering. Bij een blokkade kunnen oprispingen, winderigheid, allergieën, astma, problemen met knieën, enkels en kaakgewricht, pijn in de lies en kiespijn. Op emotioneel gebied: nerveuze spanningen, ergernis, prikkelbaarheid, teleurstelling en gebrekkige innerlijke harmonie ontstaan. Het beginpunt ligt onder het oog en het eindpunt op de voeten op de tweede teen. Yang-energie.

4. Miltmeridiaan 9-11 uur
Regelt bloedvaten, bloed en het transport hiervan en de spiertonus. Bij blokkades kunnen er problemen met de bloedsuikerspiegel, diabetes, bloedafwijkingen, allergieën, gebrek aan eetlust, winderigheid, diarree, pijn in de wervelkolom en gewrichten, zwakke of traag bewegende ledematen, bindweefselzwakte, aambeien of spataderen ontstaan. Op emotioneel gebied: verdriet en gebrek aan waardering. Het beginpunt ligt op de mediale nagelhoek van de grote teen en het eindpunt ligt onder de oksel. Yin-energie.

5. Hartmeridiaan 11-13 uur
Reguleert bloed, bloedvaten en bloedsomloop. Bij blokkades kunnen problemen met hart en bloedvaten, onregelmatige pols en hartslag, bloedend tandvlees, spraakstoornissen, pijn in de schouders en problemen met het buigen van de onderarm en hand ontstaan. Op emotioneel gebied: liefdesproblemen, plankenkoorts, onredelijk gedrag, hysterie, opwinding, slapeloosheid en buitensporige dromen. Het beginpunt ligt onder de oksel en het eind punt op de top van de pink aan de binnenzijde. Yin-energie.

6. Dunne darm meridiaan 13-15 uur
Reguleert de lichaamssappen. Bij blokkades kunnen een pijnlijke en rommelende buik, spijsverteringsproblemen (diarree, constipatie), darmschimmels, allergieën, problemen met de mond, gebit en ogen, hoofdpijn, oorpijn, tinnitus (oorsuizen), tenniselleboog, pijn in de schouders, problemen met het strekken van de arm en het draaien van de nek ontstaan. Op emotioneel gebied: gebrek aan eigenwaarde, gebrek aan vreugde, verdriet, somberheid en haat. Het beginpunt ligt op de top van de pink aan de buitenzijde en het eindpunt voor de gehoorgang. Yang-energie.

7. Blaasmeridiaan 15-17 uur
Activeert alle andere meridianen, reguleert de blaas. Bij blokkades kunnen urineretentie, incontinentie, moeilijkheden bij urineren, gevoel van slapte, problemen met het onderlichaam en prostaat, spit, klachten van de wervelkolom, beperkte beweging van de heupen en pijn bij het buigen van de knieën ontstaan. Op emotioneel gebied: rusteloosheid, problemen met zelforiëntatie, zelfbewustzijn, innerlijke rust en uithoudingsvermogen. Het beginpunt ligt naast het oog, aan de binnenkant, en het eindpunt ligt bij de kleine teennagel aan de buitenkant. Yang-energie.

8. Niermeridiaan 17-19 uur
Reguleert de waterhuishouding in het lichaam. Bij blokkades kunnen nierinfecties, oedeem, seksuele problemen, problemen met de urinewegen, ademhaling, huid, hart, zenuwen en beenderen, slechte tanden, slaapstoornissen ontstaan. Op emotioneel gebied: seksuele onzekerheid, angst en problemen met trouw. Het beginpunt ligt onder de voet en het eindpunt bevindt zich bij de knobbel van het sleutelbeen. Yin-energie.

9. Kringloopmeridiaan 19-21 uur
Reguleert het hart- en bloedsomloopfuncties. Bij blokkades kunnen bloeddrukproblemen, pijn op de borst, menstruatieproblemen, vermoeidheid, concentratie- en geheugenzwakte ontstaan. Op emotioneel gebied: problemen met vergeving, jaloezie en berouw. Het beginpunt ligt op de tepel en het eindpunt bevindt zich op het puntje van de middelvinger. Yin-energie.

10. Drievoudige Verwarmer meridiaan 21-23 uur
Deze meridiaan heeft geen bijbehorend orgaan, maar zijn functies beïnvloeden alle 11 andere meridianen. Hij functioneert als thermostaat en past onze lichaamstemperatuur aan als de temperatuur buiten verandert. Geeft een psychisch en fysiek evenwicht. Bij blokkades kunnen klier- en hormoonstoornissen, weergevoeligheid, oorsuizingen, gevoeligheid voor infecties en vermoeidheid ontstaan. Hij is ook betrokken bij schouderproblemen en tennisarmen Op emotioneel gebied: depressie, problemen met innerlijke balans en nonchalance. Het beginpunt ligt op de ringvinger aan de buitenkant en het eindpunt bevindt zich aan het eind van de wenkbrauw. Yang-energie.

11. Galblaasmeridiaan 23-1 uur
Reguleert de galblaas (werkt nauw samen met de lever) en spijsverteringsklieren. Bij blokkades kunnen gal- en spijsverteringsstoornissen, storingen in de leverfuncties, allergieën en/of toxines, bloedarmoede en hoofdpijn ten gevolge van verkeerde voeding ontstaan. Op emotioneel gebied: boosheid, problemen met besluitvaardigheid en doelbewust handelen, doelloosheid. Het beginpunt ligt naast het oog aan de buitenkant en het eindpunt ligt op de 4e teen aan de buitenkant. Yang-energie.

12. Levermeridiaan 1-3 uur
Reguleert de lever en de stofwisseling. Bij blokkades kunnen spijsverteringsproblemen, allergieën, verzwakt immuunsysteem, menstruatie problemen, problemen met pezen, spierkrampen, gezicht- en nagelproblemen ontstaan. Op emotioneel gebied: geïrriteerdheid, boosheid, frustratie, woede en depressie, onevenwichtigheid en ongelukkigheid. Het beginpunt ligt op de grote teen aan de buitenkant en het eindpunt ligt onder de tepel. Yin-energie.

13. Longmeridiaan 3-5 uur
Reguleert de longen, de bovenste luchtwegen, bloedcirculatie en waterhuishouding. Bij blokkades kunnen griepinfecties, lage weerstand, vermoeidheid, oedeem, astma, ademhalingsproblemen, problemen met de zweetafscheiding, pijn in armen en schouders ontstaan. Op emotioneel gebied: verdriet, zorgen en intolerantie. Het beginpunt ligt bij het kuiltje van de schouder en het eindpunt aan de binnenkant van de duimnagel. Yin-energie.

14. Dikke darm meridiaan 5-7 uur
Reguleert de dikke darm, slijmvliezen van de bovenste luchtwegen, helpt bij het uitscheiden van slakken. Bij blokkades kunnen darmstoornissen, pijnlijke rommelende buik, diarree en verstopping, verkoudheid, amandelontsteking en hoofdpijn ontstaan. Op emotioneel gebied: problemen met het kunnen loslaten, schuldgevoelens, geen eigenwaarde. Het beginpunt ligt aan de buitenkant van de nagelhoek van de wijsvinger en het eindpunt ligt op de hoek van neusvleugels. Yang-energie.

Het kan handig zijn om je in de meridianen wereld te gaan verdieppen. Zo kun je jou gezondheid verbeteren door aan je meridianen aandacht te besteden. Yoga heeft genoeg oefeningen om de meridiaan bij te houden. Ook zijn er diverse massages, klank meditaties of acupunctuur. Zorg dat je de aankomende tijd je body, mind en spirit in balans brengt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Scan de code
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?