Kundalini Yoga Turiya

Let go & Let God -Geef je over aan de Scheppende Energie

Het concept van overgave is fundamenteel voor alle religies en een doel van alle spirituele paden. Het idee is dat we de controle loslaten, onze gedachten uit de weg ruimen en het universum de leiding laten nemen. Surrender erkent dat onze beperkte percepties van wat we denken dat we willen en nodig hebben en hoe we aan onze verlangens kunnen voldoen, beperkt zijn, en dat kosmische krachten en onze ziel intelligenter en efficiënter zijn in het produceren van de beste resultaten.

Omdat we een kracht herkennen die groter is dan wijzelf, is onze optimale strategie om ermee samen te werken en te leren hoe je als co-creator kunt deelnemen aan het proces van geven en ontvangen. Co-creator zijn is een goede deal. Dit betekent dat we bewust kunnen deelnemen aan ons eigen lot, als we de kunst van het werken met universele energieën kunnen beheersen. Hierin ligt onze uitdaging.

Het doel van Kundalini Yoga

Het doel van Kundalini Yoga en alle spirituele technologieën is om een bewuste verbinding met het Goddelijke te creëren. Yoga betekent eenheid. De eenheid is tussen onze fysieke realiteit en het Godsbewustzijn, universele energieën en onze ziel. De beoefening van Kundalini Yoga verwijdert onze blokkades en weerstanden, verhoogt onze energie naar hogere frequenties en opent ons bewustzijn voor uitgebreide realiteiten. Als we onszelf trainen om onze aandacht te richten op ons doel van vereniging, kunnen we onze transformatie vergemakkelijken. Het doel van deze les is om richtlijnen te geven over hoe we onszelf kunnen trainen om aandacht te besteden aan en de ervaring van het oneindige in ons bewustzijn vast te houden.

Actieve en passieve talenten

Menselijke ontwikkeling wordt gedomineerd door te leren hoe we de controle hebben, actie ondernemen, initiëren en verantwoordelijk zijn voor ons leven. Deze actieve talenten zijn cruciale onderdelen van ons rijpingsproces. In feite leren we wat we moeten doen om te krijgen wat we willen. Een baby huilt om te worden gevoed. Als jong kind leren we vragen wat we willen. Als niet aan onze directe verzoeken wordt voldaan, leren we anderen en situaties te manipuleren om aan onze behoeften te voldoen. Later leren we de kost te verdienen en integreren we het concept van uitwisseling in onze overlevingsstrategieën.

Tijdens het leren van de actieve talenten van het vragen, doen en uitwisselen van waarde om aan onze behoeften te voldoen, worden de passieve vaardigheden vaak verwaarloosd, ondergewaardeerd en verkeerd begrepen. In een door mannen gedomineerde wereld wordt het passieve (vrouwelijke) concept van overgave vaak verkeerd geïnterpreteerd als opgeven en toegeven. Dit komt omdat we ons het slachtoffer voelen van onbekende krachten buiten ons begrip en bekende krachten buiten onze controle. Het resultaat is een gevoel van berusting, machteloosheid en zelfs hopeloosheid.

Overgave, de ultieme passieve vaardigheid, vereist dat je de controle op een heel diep niveau loslaat, mentaal, emotioneel en fysiek. Authentieke overgave bevrijdt ons van onze beperkte gedachten en produceert een openheid, die onze verbinding met universele krachten vergemakkelijkt. Niet authentieke overgave creëert meer, in plaats van minder, weerstand.

Als we alleen de “actietalenten” cultiveren die nodig zijn om op planeet Aarde te leven en niet de “zijn” -talenten cultiveren, worden onze acties gesaboteerd door een door het ego gedomineerde geest en een behoeftig, hulpeloos onderbewustzijn. Negatieve en contraproductieve interpretaties van passieve concepten (vertrouwen, loslaten, ontspannen) zijn het natuurlijke resultaat van het niet cultiveren van een relatie met onze ziel, God of universele energieën en het niet hebben van een directe ervaring van Spirit of het Goddelijke. Zonder een persoonlijke ervaring van waar we ons aan overgeven, is overgave onmogelijk. Er is een leegte in onze psyche, die standaard wordt gevuld door angst. Angst weerhoudt ons van vertrouwen, loslaten en overgave.

Als een door actie gedomineerde mentaliteit ons wezen doordringt, zal het ook bepalen hoe we onze spirituele beoefening uitvoeren. Het is legitiem om Kundalini Yoga te doen en te mediteren om bepaalde resultaten te bereiken. Specifieke meditaties en kriya’s hebben specifieke effecten. We moeten echter voorkomen dat onze praktijk een onderhandelingsinstrument wordt. Als we een bepaalde meditatie doen om resultaten te kopen, worden onze gebeden bedelsessies voor een meer dan levensgrote papaversie van God. Als we onze geest en onze gedachten observeren, kunnen we onze bewuste en verborgen intenties volgen.

Door onze houding en onze aandacht te veranderen, kunnen we onze relatie met universele krachten verleggen van pleidooi voor koopjes naar participatieve co-creatie. Het is eigenlijk best simpel. Om deze bewustzijnsverandering te cultiveren, is het belangrijk om de actieve en passieve aspecten van spirituele oefeningen te begrijpen en hoe je beide op de juiste manier kunt integreren en gebruiken.

Actieve talenten omvatten (1) aandacht, (2) focus, (3) doen en (4) discipline, dwz het doen van onze dagelijkse meditatie en Kundalini Yoga. Het belangrijkste mentale doel is om onze geest op het oneindige te concentreren.

Passieve talenten zijn (1) ontspannen, (2) loslaten, (3) luisteren en (4) overgeven. Tussen elke oefening ontspannen we, laten we de energie circuleren en voelen we de sensaties in ons lichaam. We zijn gewoon aanwezig bij wat IS. Het belangrijkste passieve doel is om een voortdurende gevoelsrelatie met het oneindige in ons lichaam te cultiveren.

Ervaar het oneindige

Het belangrijkste doel van het verhogen van de Kundalini en het verplaatsen van onze energie van de lagere naar de hogere chakra’s is om ons een ervaring van het oneindige te geven. Het doel is om ons bewustzijn te vergroten zodat we een bewuste ervaring hebben van ‘wat is, was en altijd zal zijn’, vaak aangeduid als God. Dit bewustzijn wordt in de bovenste chakra’s gewekt door de hypofyse en de pijnappelklier te activeren. De mogelijkheid om het oneindige te ervaren is er altijd in ieder van ons. Het verdwijnt nooit. We kunnen deze ervaring weerstaan door bezig te zijn met en gehecht te zijn aan de gedachten in onze geest. Eindeloos mentaal gebabbel blokkeert onze bewuste verbinding met het oneindige. Maar wanneer we onze zintuigen naar binnen richten, is de oneindige ervaring beschikbaar.

De ervaring van het oneindige heeft verschillende basismanifestaties:

GELUID Het meest basale is het ongeslagen geluid, het stille geluid van oneindigheid. Als we ons luisteren naar binnen richten, horen we het. Dit is het Woord. ‘In het begin was het Woord.’

RUIMTE Als we onze blik naar binnen richten, zien we een oneindige ruimte. Sluit gewoon je ogen en kijk.

LICHT Als we ons concentreren op het derde oog, zien we een licht dat zelfs ons hele hoofd, hele ruimte en wezen kan vullen.

GEUR Sommige mensen ruiken zelfs de geuren van het universum.

Het doel van alle spirituele paden is om verbinding te maken met een of meer van deze oneindige ervaringen en ernaar terug te keren. Naarmate we onze aandacht vergroten, breidt ons bewustzijn uit en ervaren we steeds diepere niveaus van verbinding met universele energieën en hun talrijke manifestaties.

Het is van cruciaal belang om de valkuil te vermijden van het bewust zoeken naar intrigerende lichten, geluiden, visioenen, enz. Ons doel is een bewuste, maar passieve waarnemer te zijn. Het doel is geen entertainment. Het doel is energetische verbinding en innerlijke rust. Hoe eenvoudiger hoe beter. Probeer niet chique te worden of gehecht te raken aan verschillende kleuren of afbeeldingen. We bevinden ons in een mentale manipulatieve ego-modus als we proberen iets te laten gebeuren. We moeten onszelf trainen om onderscheid te maken tussen zoeken naar, ontdekken en proberen te beheersen, en gewoon zijn met wat IS is. We willen een ervaring waar we naar terug kunnen keren, in kunnen ontspannen, waar we door getroost kunnen worden en op kunnen vertrouwen. De rest is een afleiding en leidt ons af van ons doel om een relatie op te bouwen met universele krachten waarmee we kunnen samensmelten en ons eraan kunnen overgeven.

De Goddelijke energie cultiveren

Ik stel voor om onze ervaring van het oneindige de Scheppende energie te noemen. De meest gebruikte term, God, roept beelden op van een grote vader. Onze geest raakt verslaafd aan het behagen en smeken bij een vaderlijke verzorger. De Scheppende energie is een neutrale plek waar we heen kunnen gaan, alleen zijn met onszelf en met het universum. Dit meer neutrale concept activeert minder vooropgezette ideeën die onze pure ervaring verstoren.

Hoe komen we in de Scheppende energie? Hoe stoppen we de manipulatie en controle van onze gedachten over trips? Het stoppen van de geest komt in zeer geavanceerde stadia van meditatie. Yogi Bhajan zei zelfs dat de geest altijd 1000 gedachten per knipoog produceert. Dat stoppen is buiten onze klasse. Ik benader de taak graag vanuit het perspectief van veranderende kanalen. Kundalini Yoga en meditatie helpen ons van kanaal te veranderen.

Stop met zoeken en doen

De spirituele leraar Gangaji gebruikt de volgende uitspraak om mensen te helpen zich op het oneindige af te stemmen:

‘Stop met zoeken naar wat je denkt dat je moet doen om te krijgen wat je denkt dat je wilt.’

Ik gebruik graag “Stop met DOEN wat je denkt dat je moet doen om te krijgen wat je denkt dat je wilt.”

Probeer het. Toen ik even de tijd nam om te stoppen met alles wat ik deed om te proberen te krijgen wat ik dacht dat ik wilde, hoorde ik het oneindige geluid. Ik realiseerde me dat mijn geest gewoonlijk in een continue scan (misschien zelfs oplichterij) was – een staat van zoeken en proberen iets te laten gebeuren. Dit betekent dat mijn geest de leiding probeert te nemen en geen ruimte laat voor het universum om te handelen, te reageren of op zijn minst mee te werken. Energetisch vertaalt dit zich in het niet vertrouwen van het universum. Het onthult ook een diepe behoefte. Wanneer we altijd proberen iets te krijgen door iets te laten gebeuren, handelen we vanuit een gevoel van nood dat in pre-verbale jaren in onze psyche was ingeprent. We voeren onze jeugdprogrammering opnieuw uit, waarbij we leerden dat als we onze omgeving niet manipuleren, we niet aan onze behoeften zullen voldoen.

Hou het simpel

Het cultiveren en overgeven aan de Scheppende Energie is eigenlijk een eenvoudig proces – maar het vergt natuurlijk oefening!

Stap een

Doe een Kundalini Yoga set of oefening. Stop na elke oefening en luister, kijk of voel naar binnen. Richt je aandacht op de sensaties in je lichaam. Ga door totdat je het oneindige geluid kunt horen, zie en in je innerlijke ruimte bent, een licht ziet aan je derde oog of op een andere manier een geluid, zicht of gevoel waarneemt dat er altijd is wanneer je je aandacht erop richt. Blijf dit doen. Na verloop van tijd zul je een plek hebben om naar toe te gaan die veilig, comfortabel en vredig aanvoelt. Idealiter willen we altijd bewust zijn van deze plek, gevoel of geluid.

Stap twee

Wees je bewust van “Wat je zoekt of doet waarvan je denkt dat het je zal brengen wat je denkt dat je wilt.” Wat we hier moeten doen, is een attitudeverschuiving creëren. Eerst moeten we vaststellen wat onze geest doet. Wat is de bedoeling van onze geest? Proberen we iets te doen om iets te krijgen? Dit betekent niet dat we ermee ophouden. Dit betekent dat we onze intentie en focus verleggen terwijl we in actie en in meditatie zijn. Wanneer we deze interne verschuiving maken, opereren we zonder de mentale weerstand of controletrips. We kunnen onszelf trainen om naar het kosmische geluid te luisteren of te ontspannen in de kosmische zone terwijl we onze dagelijkse activiteiten uitvoeren. Onze houding en onze projectie veranderen automatisch. Energetisch sluiten we ons aan bij het universum in plaats van ertegen te duwen.

Stap drie

Het is gepast om doelen te hebben. Het is niet gepast om obsessief te zijn over wat we denken dat we willen of wat we denken dat ons gelukkig of succesvol zal maken. Een duidelijke, schriftelijke of mondelinge verklaring is voldoende om met het universum te communiceren. Herhaling en dwangmatige aandacht voor wat we willen, projecteert behoeftigheid en scheidt ons van de universele stroom door controlereizen. Onze gedachten staan in de weg. We moeten luisteren, niet praten. Specifieke verzoeken beperken ook onze mogelijkheden. De mogelijkheden die ons ter beschikking staan zijn oneindig veel groter dan onze geest kan bedenken.

Als we verzoeken en gebeden hebben, kunnen we vóór onze meditatie onze bedoeling aangeven. Maar we moeten onze aandacht verleggen naar onze energetische ervaring tijdens de meditatie. We moeten de concentratiekracht van onze geest gebruiken om ons te concentreren op oneindige ervaringen. Zing tijdens het zingen van meditatie naar het geluid, de ruimte of het licht. Probeer niet te bepalen wat er zal gebeuren. Doe je best om te zijn met wat er op dit moment gebeurt. Doe mee met het geluid of de ruimte. Samenvoegen. Integreer je acties, stem en sensaties in de kosmische aanwezigheid. Houd deze ervaring vast in je lichaam.

Door mentale aandacht en fysiek sensatiebewustzijn, nemen we deel aan het universum als mede-scheppers. We werken samen. Wanneer onze aandacht gericht is op oneindige ervaringen, zoals we ze waarnemen in ons eigen bewustzijn, integreert onze energie met universele energieën. Wanneer onze aandacht naar binnen gericht is in plaats van buiten onszelf, trekken we aan door ons magnetisme. Dit is een efficiëntere en productievere manier om te krijgen wat we willen en nodig hebben.

Praktische toepassingen

Overgave heeft zeer praktische toepassingen in ons dagelijks leven. Als je je gefrustreerd voelt, antwoorden nodig hebt, kan het er niet uitkomen, in plaats van je toevlucht te nemen tot meer mentale activiteit die wordt gevoed door uit de hand gelopen emoties, STOP, VERBIND en GEEF JEZELF OVER AAN DE SCHEPPENDE ENERGIE. Inzichten, hulp en vrede zijn onderweg. Je vertrouwde intuïtie staat klaar om te helpen, als je de ruimte opent om met je te communiceren.

Ik herinner me graag de uitspraak van Yogi Bhajan: “Er is een weg door elk probleem.” We laten de paden toegankelijk door los te laten. We hebben de gewoonte om heel stevig vast te houden. Om echt los te laten, moeten we oefenen om de greep van zowel onze geest als ons lichaam los te laten.

Als we echt niet meer met onszelf praten, komt onze intuïtie beschikbaar. Luisteren opent onze intuïtie. Als we echt luisteren, kunnen we onze innerlijke stem horen. Als we echt naar andere mensen zouden luisteren , zouden we oprechtere en intiemere relaties hebben. Als we echt naar onszelf luisterden, hoefden we niet zoveel advies te vragen. Als we naar het oneindige geluid luisterden, zouden we God kennen.

Een veel gestelde vraag is wat we moeten doen als we intuïtieve berichten ontvangen tijdens onze meditaties. Let over het algemeen gewoon op, laat de gedachten voorbijgaan en blijf verbonden. Soms krijgen we informatie die we niet willen vergeten. In plaats van te proberen de informatie te onthouden, maak aantekeningen.

Genieten

Overgave is een van de meest geruststellende en plezierige ervaringen die voor mensen beschikbaar zijn. We zijn bevrijd van de kettingen van onze geest. We sluiten ons aan bij de kosmische stroom. We zijn echt blij. We ervaren de omhelzing van universele liefde.

Dus, Let Go & Let God,

All You need is within you

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Scan de code
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?